11. marts 2015

Atomdepot på Østfyn droppet

I løbet af 2014 protesterede Vikingemuseet Ladby kraftigt imod planerne om et atomaffaldsdepot på Kertinge Mark – ca. 2 km. fra Danmaks eneste bevarede vikingeskibsgrav.

Kertinge Mark var en ud af ialt seks udpegede områder, der kunne ende som slutdepot for radioaktivt atomaffald fra forsøgsstationen Risø. Og netop sådan et slutdepot kunne ødelægge stedets kulturhistoriske værdi og skade Vikingemuseet Ladbys mulighed for at komme på UNESCOs verdensarvliste, vurderede museet.
Derfor var det særdeles gode nyheder, da det her midt i marts 2015 blev offentliggjort, at de politiske partier dropper planen om et slutdepot. De har valgt at arbejde videre med en såkaldt mellemlagerløsning, en idé der kommer fra Holland. Her bliver affaldet opbevaret forsvarligt, indtil man ved, hvad der skal ske med affaldet på lang sigt. Det er blevet forslået, at et sådan mellemlager bliver etableret ved netop Risø, Sjælland.
I Ladby kan man ihvertfald atter ånde glade og lettede op og arbejde videre med at skabe et vikingeland på Østfyn – og på sigt mod en optagelse på verdensarvslisten. 
(Foto: Gravhøjen over Ladbyskibet, Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Østfyns Museer.)
DR: Fynboerne har hænderne oppe over hovdet
Se TV2: Protest mod atomdepot bliver broderet
Information: Atomdepot kan ødelægge vikingeplaner