fbpx
15. marts 2019

Bronzealderfund ved Ullerslev

Spektakulære detektorfund af genstande fra bronzealderen tegner konturerne af et helligt landskab ved Ullerslev.

Lillejuleaften 2018 fandt brødrene Mathias Kaas og Martin Pedersen de første dele af et offerfund fra ældre bronzealder, da de afsøgte en mark med metaldetektor. Hen over julen og nytåret dukkede der flere ting op. Det drejede sig om en hel økse samt dele af mindst fem spydspidser, rester af en dolk, en mejsel og flere stykker bronze, der stammer fra kvindesmykker i form af to bælteplader à la den, Egtvedpigen er udstyret med, samt et halssmykke.
Alle genstandene blev fundet inden for et afgrænset område, de kan alle dateres til den samme del af bronzealderen omkring 1400-1500 f.Kr. og der er efter alt at dømme tale om et offerfund. I bronzealderen var det almindeligt at man ofrede gaver til de højere magter – ofte i søer eller moser.
Konturer af et helligt landskab
Torsdag den 14. november har Østfyns Museer gennemført en udgravning på fundstedet.
“Vi har fået bekræftet at der er tale om et fund fra et gammelt vådbundsområde eller mose. Et ældre fund af to guldarmringe på nabomarken er måske sammen med det nye fund med til at tegne konturerne af bronzealderfolkets hellige landskab, hvor den markante Holemose måske har været centrum”, fortæller arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer.
Ved Ullerslev er der nu i alt fundet: en hel økse, dele af mindst fem spydspidser, en mejsel, et dolkblad, delte at to bælteplader, dele af et halssmykke samt et par genstande, som endnu ikke er identificerede.
Spændende af flere grunde
“Fundet fra Ullerslev er spændende af flere grunde. Dels går der går lang tid imellem at den type offerfund dukker op og det giver arkæologerne lejlighed til at eftersøge ny viden, når vi har mulighed for at lave en arkæologisk undersøgelse på stedet, der kan fortælle os mere om hvilken sammenhæng fundet indgik i. Dels består fundet fra Ullerslev af både mands- og kvindeting, hvilket ikke er så almindeligt. Endelig ser det ud til, at flere af de ofrede genstande muligvis var helt nystøbte og dermed så at sige fremstillet til lejligheden”, fortæller Malene Refshauge Beck.
Blandt andet er æggen på en af spydspidserne ikke hamret ud, og på øksen sidder der stadig spor, der stammer fra støbeformen. Disse detaljer giver ny viden om bronzealderens håndværk og datidens menneskers håndværksmæssige kunnen.
Se interview fra TV2 Fyn med brødrene Mathias Kaas og Martin Pedersen, der bruge juledagene med detektor og pandelampe for at indsamle genstandene.