fbpx
12. august 2014

Bronzesværd fundet i gravhøj

I slutningen af juli måned fik Landskab & Arkæologi
indleveret et par bronzefragmenter, der var fundet på stranden
nedenfor en gravhøj, der gennem de sidste mere end 60 år gradvist
er skredet i Storebælt, i nærheden af Snave på Hindsholm. 

Da der kunne iagttages bronze, der stak ud af skrænten, blev der
iværksat en mindre undersøgelse, hvor en del af højens centralgrav
blev undersøgt. For at foretage undersøgelsen var Østfyns Museers
arkæologi, Claus Feveile, nødt til at rapelle et stykke ned af
gravhøjen og klinten. Ved undersøgelsen fremkom der store dele af
et fuldgrebssværd fra den midterste del af ældre bronzealder, dvs.
1500-1300 f.Kr. På baggrund af sværdet har der været tale om en
mandsgrav, men rester af skelettets knogler m.m. var der intet
bevaret af. Sværdet var delvist omsluttet af rester af det udhulede
egetræ, der oprindelig udgjorde den afdødes kiste.

Gravhøjen er fredet og i den kommende tid vil vi afklare sammen
med Kulturstyrelsen, hvad der videre skal ske med de tilbageværende
rester af højen.