fbpx
29. august 2018

Digital vind i sejlet

Skoleelever skal puste digital vind i sejlet på Ladbyskibet og vække vikingernes historie til live gennem kunst, digitale medier og augmented reality.

Østfyns Museer og Odense Bys Museer inviterer skoleklasser på et undervisningsforløb, hvor de med digital teknologi og viden om vikingetiden skal få kundskaber i historie, dansk og billedkunst.
Eleverne, der deltager i forløbet, vil blive medskabere af historien ved at tage vikingeskibene ind en digital verden, der gør det muligt at meddigte og lave nye fortællinger med udgangspunkt i de arkæologiske fund. Forløbet sætter gang i elevernes nysgerrighed og fantasi gennem sansemæssige oplevelser, digitale billeder og skriftlige fortællinger.
Forløbet henvender sig til 3.-6. klasse, og der er allerede klasser tilmeldt fra en lang række skoler. Bl.a. Hindsholmskolen, Munkebo Skole, Langeskov Skole, Nymarkskolen, og Kertemindeegnens Friskole.
Undervisningsforløbet indeholder 7 lektioner, hvor eleverne bl.a. skal på udflugt til Munkebo Havn og se kunstinstallationen, hvor Ladbyskibet rejser sig genskabt i lys og vand.
Læs mere om undervisningstilbuddet “Skibene på Noret” her.
Fra forskning til undervisning
Undervisningstilbuddet er en del af projektet “From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer”, som rummer forskning, formidling og læring. Projektet ledes af Odense Bys Museer og udføres i samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet og afvikles i perioden 2017-2020.
Projektet skal undersøge udviklingen fra jernalderens centrale områder, der rummer visse bylignende træk, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Undersøgelsesområderne er Odense Fjord, Kerteminde Fjord, Kertinge Nor, samt den centrale og østlige del af Limfjorden. Projektet er støttet af VELUX FONDEN.
Læs mere om projektet “From Central Space to Urban Place” her.