fbpx
30. maj 2013

En hilsen fra paven fundet i Rynkeby

Et segl fra et brev fra Paven i Rom, sendt i starten af det 14.
århundrede, er fundet i udkanten af Rynkeby på Fyn. Af sådanne segl
kendes fra Danmark kun ca. 15-20 stykker, og langt de fleste er
fundet nær domkirkerne eller ved klostre.

Seglet har hørt til et brev sendt af pave Johannes d. 22., som
var Pave fra 1316-1334. I sin tid som pave sendte han i alt ca. 250
breve til Danmark. Seglet er med en vis sandsynlighed fra et af dem
og er på mærkværdig vis endt i Rynkeby.

Pavebulle fra 1300-tallet

I midten af marts måned i år valgte den katolske kirke en ny
pave, Frans II. Han blev nummer 266 i rækken af paver, der rækker
helt tilbage til apostelen Peter, der i år 32 blev valgt som den
første. Næsten samtidig fik Østfyns Museer indleveret et segl af
bly, også kaldet en pavebulle, der oprindeligt har været fastgjort
til et brev, udstedt af paven i Vatikanet. Seglet blev fundet med
metaldetektor på en mark i udkanten af Rynkeby syd for Kerteminde
af Paul Uniacke.

En pavelig hilsen

Blyseglet, der er knap 4 cm i tværmål, viser på den ene side
Sankt Paulus med langt skæg og glat hår, mens Sankt Peter er vist
med krøllet kort hår og skæg. På bagsiden står pavens navn, lidt
ødelagt af, at seglet er revet af snoren. Der står Johannes den 22.
Han blev valgt til pave den 7. august 1316 og var pave til sin død
den 4. december 1334.

Men hvor er brevet? Og hvorfor endte seglet i mulden ved
Rynkeby? Johannes den 22. var pave i 18 år og skrev mere end 200
breve til personer i det nuværende Danmark. Han skrev især til
ærkebiskopper og bisper, men også til den danske konge, som på det
tidspunkt var Christoffer II, der ofte var i Nyborg 15 km fra
Rynkeby, blandt andet i forbindelse danehofferne.

Fødselsdagskort eller rudekuvert?

Alle breve har været forsynet med et segl. Indeholdt brevet en
begunstigelse, f.eks. udnævnelse til bisp, var seglet fastgjort til
brevet med en silkesnor, var der tale om en befaling, f.eks. krav
om at bisperne skulle samle midler til et korstog, var det derimod
fastgjort med en simpel hampesnor. Man kunne altså på afstand se om
det var et fødselsdagskort – eller en rudekuvert! Man kan dog ikke
se på seglet, hvad type snor det har siddet fast med.

Hellig amulet

Johannes den 22. skriver kun ret få breve, der er stilet direkte
til personer på Fyn. At seglet har siddet på ét af dem, er jo en
oplagt mulighed. Men sikker kan man ikke være. Det skete nemlig
ofte, at et segl blev fjernet fra sit brevet, og efterfølgende er
blevet anvendt som en hellig amulet, udstedt det helligste sted på
jorden – og med billeder af to af de vigtigste apostle.

Paveseglet har muligvis vandret gennem mange hænder inden det
blev tabt ved et uheld. Eller måske var det velopbevaret og skattet
helt frem til reformationen i 1536, hvor helgen- og persondyrkelse
blev afskaffet. Herefter har man smidt det på møddingen og
efterfølgende kørt ud på marken. Under alle omstændigheder kan vi
glæde os over et usædvanligt og sjældent fund.