19. marts 2015

Første hulbælte på Fyn fundet ved Birkende

Et forsvarsværk fra fortiden dukkede op af den fynske muld, da Østfyns Museer foretog arkæologiske undersøgelser ved Birkende i januar og februar 2015. Her afslørede udgravningen i et tidligere sumpet vådområde – men i dag agerjord – det første hulbælte fundet på Fyn.

I Birkendes sydvestlige udkant skal der udstykkes parcelhusgrunde, og derfor har Østfyns Museer lavet en arkæologisk forundersøgelse. Det fem hektar store areal, der skal udstykkes er blevet gennemgravet af lange søgegrøfter, som viser, hvor mennesker tidligere har boet, eller hvordan de har brugt området.
Der er tidligere fundet rigtig mange detektorfund i området, og med en placering blot 500 meter fra kirken var der store forventninger om fund på marken. Og undersøgelsen skuffede ikke – der blev fundet spor efter huse fra den sene vikingetid eller middelalderen og sandsynligvis også fra jernalderen. En mere præcis datering kan gives, hvis sporene bliver gravet ud og undersøgt i deres helhed. Det bliver de, hvis udstykningen gennemføres.
Jernalderens partisansømHvem de end var, de første indbyggere ved Birkende, så havde de åbenbart behov for at sikre eller forsvare deres bosættelse. Det gjorde de ved at lave et nærmest usynligt forsvarsanlæg i forlængelse af naturens eget forsvar – et sumpet vådområde. I dag ses sporene efter forsvaret som hundredvis af tætstillede stolpehuller over et 20 meter langt stræk. Sådan et forsvarsværk kaldes for et hulbælte, og det er første gang, man finder et på Fyn. 
Hulbælterne kendes især fra det vestjyske område, hvor de kan være op til flere kilometer lange. Der er ligeledes fundet hulbælter på Lolland, men indtil videre ikke på Sjælland og dette er altså det første, der er fundet på Fyn. Hulbælterne kan bedst sammenlignes med partisansøm – en forhindring, som har gjort det vanskeligt for uvelkomne gæster at passere og som med lidt held kom bag på dem, sinkede dem og måske også skadede dem.
Læs også arkæolog Malene R. Becks blog om udgravningen
Billede: Landmåler måler huller op i hulbæltet ved Birkende. (Østfyns Museer)