fbpx
3. november 2014

Månedens fund: Niels Hvides gård i Dalby

I april 2014 stødte en metaldetektorfører på et skattefund fra 1290’erne. Det bestod af mønter og fragmenter af smykker. Desuden fremkom der fund uden direkte tilknytning til skatten, blandt dem en seglstampe med et våbenskjold og navnet Nicolaus Hvitæ – Niels Hvide.

I begyndelsen af oktober gennemførte Landskab & Arkæologi en mindre undersøgelse omkring skattefundet. Formålet var, dels at redde de resterende stumper af selve skatten, men også at afklare i hvilken sammenhæng skatten indgik.
Vi kan nu konkludere, at skatten består af i alt 220 mønter fra 1290’erne, samt to sønderdelte ringspænder af forgyldt sølv, det ene med indlagte sten i form af bjergkrystal og ametyst. Hele skattefundet lå i pløjelaget indenfor ca. 10×15 meter, og der var dermed ikke bevaret rester af selve nedlægningsstedet.
Omkring fundstedet, der ligger lavt og på kanten til en eng, bestod jorden af kulturlag, afsat som affaldslag med keramik, jerngenstande, aske og ildskørnede sten. Enten blev skatten begravet her med vilje, eller mønterne og smykker har ligget i f.eks. pung der er tabt – skatten fylder ikke mere end en god håndfuld. Det finder vi aldrig ud af med sikkerhed.
Lige ved siden af skatten, på en del af marken der lå lidt højere, fandtes resterne af et hus, på ca. 18×5 meter. De sorte pletter markerer gravede huller i undergrundsleret, hvor væggene med stolperne der har båret taget, var placeret. Finere detaljer som indgange, gulvlag m.m. er for længst borte.  Ud fra hustypen og enkelte fund i forbindelse med stolpehullerne, er der næppe tvivl om at huset er samtidigt med skattefundet, og mon ikke husets beboere også var skattens ejer. Der kan sagtens have hørt flere huse til gården, men de ligger i så fald uden for det område, det var muligt at undersøge i denne omgang.
Niels Hvides seglstampe lå i udkanten af det hele. Den er ikke tabt eller gravet ned sammen med skatten, men mon ikke Niels Hvide både har boet på gården og ejet skatten? Tilbage er der kun det ubesvarede spørgsmål: Hvad gik der mon galt, dengang i 1290’erne, siden at skatten gik tabt for ejerne? Var der ufred, sygdom eller brand på gården? Værdierne gik i hvert fald tabt for ejerne og er til vores held nu samlet igen.

Billeder: Øverst: Niles Hvides Selgstampe. Nederst: Udgravningsplan med huset (sort), skatten rød, seglstampen(stjerne).(Ostfyns Museer).