6. maj 2015

Operation Guldhorn

Operation Guldhorn tager sigte på at indsamle information om fortiden – ikke genstande: Hvad findes der af oldsagssamlinger på gårdene rundt omkring? Hvad findes der af fund fra mark og mose?

Det er museets håb, at en masse engagerede frivillige vil tage aktivt del i arbejdet, og derfor inviterer museet til introduktionsmøde  torsdag den 7. maj kl. 19.30 i Rønninge.
Mødet finder sted i Grubehuset (menighedshuset) i Rønninge. Det er et nøje udvalgt mødested, idet Operation Guldhorn starter i Rønninge Sogn, og Grubehuset ligger på en arkæologisk lokalitet – der har nemlig været boplads på stedet.
Alle er velkomne.
For mere info kontakt: Eigil Nikolajsen/ 65 32 16 67 eller Bodil Holm Sørensen/23 43 57 01 
Sted: Grubehuset, Kirkestræde 1, Rønninge, 5550 Langeskov