fbpx
25. marts 2013

Runebrev på latin fundet ved Rynkeby

De seneste to-tre år har afdelingen for Landskab og Arkæologi på
Østfyns Museer modtaget mange hundrede metalfund gjort af
amatørarkæologer med metaldetektor. Fundet af et sjælden lille
runebrev fra middelalderen vidner om, at Fynboerne i middelalderen
var længere fremme i skoene end sjællændere og jyder hvad angår
tilegnelsen af latin.
“Kun lidt mere end et døgn inde i det nye år ringede telefonen, og
Paul Uniacke, der gik med metaldetektor på en mark ved Rynkeby,
kunne fortælle mig, at han stod med et helt friskopgravet brev fra
middelalderen”, fortæller Claus Feveile, som er arkæolog på Østfyns
Museer.

Der er tale om et såkaldt “runebrev”, hvor der i en lille
blyplade på ca. 4×3 cm, er indridset en tekst på den ene side.
Herefter er pladen omhyggeligt foldet sammen til en lille tæt
pakke, og først når man forsigtigt åbner pakken kommer bogstaverne
til syne igen. I dette tilfælde er der ikke tale om runer, men om
middelalderlige, latinske bogstaver, såkaldte minuskler. Brevet kan
dateres til middelalderen, ca. 1100-1400.

“Sådan et fund er ganske sjældent. Teksten på langt de fleste af
de 40-50 blybreve der kendes fra Danmark er skrevet med runer, men
med nu fire breve fra Fyn (Odense, Kølstrup, Ærø og Rynkeby) er de
tre med minuskler. Det lader til at Fynboerne var lidt længere
fremme i skoene end sjællændere og jyder og hurtigere gik over til
de latinske bogstaver”, fortæller Claus Feveile.
Brevet er stadig delvist foldet sammen, og først når en
konservator forsigtigt har åbnet det helt og renset de små og
spinkle bogstaver, kan brevets budskab kommer for dagen.
Lisbeth Imer er seniorforsker og runespecialist på Nationalmuseet
og fortæller at disse runebreve eller amuletter blev brugt til at
holde sygdomme for døren:
“Der er ingen tvivl om, at disse amuletter blev brugt til
sygdomshelbredelse eller -afværgelse. Det var en skik, som startede
allerede i vikingetiden eller måske endnu tidligere, og som i
middelalderen stadig blev anvendt – nu bare med en kristen bøn i
stedet for en hedensk værneformel. Jeg kan jo af gode grunde ikke
sige noget om indskriften (på fundet ved Rynkeby, red.), men jeg
gætter på en latinsk frase, måske et bibelcitat. Nogle af
indskrifterne på blyamuletterne nævner eksplicit, at de skal bruges
til at uddrive sygdom med (f.eks. Odense-amuletten), mens andre
bare er krims-krams. Og man skrev både med latinske bogstaver og
runer”.
Når brevet er åbnet, renset og tydet, vil det blive sendt til
danefævurdering på Nationalmuseet, inden det igen uddeponeres på
Østfyns Museer.