fbpx
27. oktober 2015

Sværdet fra gravhøjen er nu samlet

I 2014 fandt man i en gravhøj på Hindsholm brudstykkerne af et fuldgrebssværd fra ældre bronzealder. Sværdet er nu konserveret og samlet.

Bronzesværdet, der i sin nuværende længde er 36 cm langt og 4 cm bredt, er fundet i Lars Jens’ høj på Hindsholm. En imponerende bronzealderhøj, der ligger på kanten af en næsten 11 meter høj kystskrænt og desværre er ved at blive ædt af havet. En opmærksom forbipasserende opdagede, at der lå stykker af bronze nedenfor højen, og det medførte en spektakulær redningsaktion, hvor museets arkæolog rappellede ned fra toppen af højen for at undersøge og dokumentere de sidste rester af den begavelse, højen i sin tid er opført over.
Skabt i Danmark 1500-1300 f.kr.
Stumperne af sværdet er nu samlet. Spidsen mangler, men resten fortæller historien om et værdifuldt og sikkert værdsat våben, der blev båret af Hindsholmhøvding med langtrækkende kontakter. At det er et fuldgrebssværd betyder, at både sværdets klinge og greb er støbt i den kostbare bronze, der blev hentet til Danmark fra Centraleuropa måske i bytte for rav og skind. Sværdet er fremstillet her i landet, og da bronzesværd også var underlagt modeluner, kan vi ud fra udformningen af blandt andet fæsteknappen og dekorationerne på sværdet datere det relativt præcist til 1500-1300 f.Kr.
Sværdets greb har været dekoreret med et zigzagmønster, hvori der var indlagt ravstykker, der sandsynligvis kommer fra Østersøområdet.
Ejeren tilhørte samfundets top
Ud over sværdet blev der i gravhøjen også fundet en ragekniv i bronze. Kombinationen af sværd og ragekniv kender man fra andre rige gravfund, og flere ting peger på, at vi her har at gøre med en person fra samfundets top. Måske har høvdingen selv rejst ad de europæiske floder og over Østersøen for at skaffe sig de kontakter og de materialer, der skulle bruges til sværdet. Da han døde blev han gravlagt i en egetræskiste med sine vigtigste ejendele og en mægtig høj med en placering, der kunne ses langvejsfra, både når man kom over land, eller hvis man kom sejlende. Det skulle sikre, at eftertiden ikke glemte ham.
Fuldgrebssværdet var ud over at være et tydeligt tegn på ejerens status i samfundet også et glimrende våben. Fund af bedre bevarede eksemplarer med spor efter, at de har været brugt i kamp, og eksperimenter med kopier af sværdene viser, at de især har været brugt som stikvåben.
Da sværdet i 2014 blev udgravet, var det i så dårlig stand, at det måtte en tur omkring en dygtig konservator, før det nu kan vises frem.