fbpx
24. oktober 2018

Tæt på 12.000 så spøgelsesskibet

Ladbydragens søster i form af et tågeskib skabt af vand og lys har i løbet af seks uger trukket tæt på 12.000 mennesker til Munkebo.

Kombinationen af kunstinstallation og museumsformidling har vist sig at være en effektiv måde at få formidlet historie til et bredt publikum. Herunder også mange, der ellers ikke normalt besøger museer.
Ny historisk bevidsthed i Munkebo
Også lokalt i Munkebo har der været stor opmærksomhed på projektet, og ikke mindst de mange frivillige har gjort en stor indsats.
“Med spøgelsesskibet har museet fået en større lokal forankring. Munkebejserne har i den grad taget projektet og fortællingen til sig, og mange lokale frivillige har lagt utallige timer i at hjælpe med at gennemføre projektet. Vi har hørt fra mange, der føler sig stolte over at være en del af projektet, og stolte over, at Munkebo viser sig at være en vigtig brik i fortællingen om vikingetiden ved Kerteminde Fjord. Flere har desuden fortalt, at de har opsøgt mere viden ved at besøge Vikingemuseet i Ladby eller andre museer om vikingetiden, og det glæder jo os museumsfolk meget”, fortæller arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer. 
Stor rækkevidde
Spøgelsesskibet i Munkebo har vakt stor begejstring. Ikke bare på havnen i Munkebo. For billeder og videoer af lysinstallationen er blevet delt vidt omkring, og museets egne opslag om spøgelsesskibet er blevet set af over 100.000. Så stor rækkevidde har museet ikke haft på de sociale medier siden søsætningen af Ladbyskibet i 2016.
Landskabets historie skal fortælles
Kertinge Nor var i vikingetiden et oplagt sted for en flådehavn, idet skibene her kunne ligge beskyttet i det rolige vand bag den sejlspærring, der er fundet rester af i fjorden nedenfor Munkebo Bakke. Og det er denne historie, som spøgelsesskibet skulle være med til at anskueliggøre og formidle.
“Vi er meget tilfredse med gennemførelsen og resultatet af projektet. Det handler grundlæggende set om at sætte fokus på landskabets historie og fortællingen om, hvordan Munkebo har været den naturlige havn for Odense og det fynske ”indland” helt tilbage i jernalderen og vikingetiden”, forklarer Malene Refshauge Beck, der i øjeblikekt bruger meget af sin tid på forsknings- og formidlingsprojektet “From Central Space to Urban Place” som spøgelsesskibet er en del af.
Forskning og formidling hånd i hånd
“From Central Space to Urban Place” er et stort projekt med fokus på såvel forskning som formidling, som Østfyns Museer gennemfører sammen med Odense Bys Museer og Nordjyllands Museum. Projektet er finansieret af Velux Fonden. Forskningsresultalterne formidles løbende i form af projekter samt foredrag og andre aktiviteter.
Spøgelsesskibet er finansieret af projektet med 285.000 kr. fra Velux Fonden, hvortil Østfyns Museer yderligere har bidraget med 50.000 kr. Hertil kommer desuden værdien af utallige arbejdstimer fra frivillige og museumsansatte.