fbpx
24. februar 2020

Vikingerne gik under jorden for at arbejde

To grubehuse på vej på Vikingemuseet Ladby.

På Vikingemuseet Ladby flyver huggespåner i luften og økserne synger mod tunge egestammer. For museets frivillige er i fuld gang med byggeriet af en vikingetidsgård. Og de to første bygningsværker bliver grubehuse.
Vikingemuseet Ladby har iværksat byggeriet af to kopier af grubehuse. Grubehuse er vikingetidens værkstedshuse. Navnet kommer af, at husene er bygget over en nedgravning – eller ”grube” – i jorden, som udgør væggene i huset. På den måde sparer man værdifuldt tømmer, husene er hurtigt bygget, og indeklimaet bliver optimalt som arbejdsrum for vikingetidens håndværkere.

Baseres på fund fra Munkebo Bakke

De to grubehuse, som i disse dage rejser sig på Vikingemuseet, er baseret på et grubehus fundet af arkæologerne i 2015 på Munkebo Bakke. De to kopier af grubehuse på Vikingemuseet bliver dog vidt forskellige med hensyn til konstruktion og udseende. For præcis hvordan de 1000 år gamle huse egentlig var bygget, må vi eksperimentere os frem til. Blandt andet eksperimenterer byggegruppen med, hvordan vægten af grubehusets tag skal bæres, hvilket tømmer der skal anvendes, og hvordan indgangspartiet har været.

Vikingerne var dygtige håndværkere

Grubehuse som værkstedsbygning er meget karakteristisk for vikingetiden. Mange forbinder kun vikingerne med plyndring, sejlads og dyrkning af jorden, men en stor del af vikingerne levede af handel og håndværk. Udgravningerne på Munkebo Bakke viser, at grubehuset sandsynligvis har rummet et ildsted og en vævevægt. Huset kan derfor både have fungeret som smedje og vævehytte.
“Vi ser derfor frem til at formidle mange forskellige håndværk ved grubehusene i de kommende år. Men det første håndværk, der får tag over hovedet på Vikingemuseet, bliver smedearbejdet. Man kan diskutere, hvilket håndværk der har været vigtigst for vikingerne. Men vi kan aldrig komme uden om, at smedjen var forudsætningen for de fleste øvrige håndværk, da smeden producerede det værktøj, som var nødvendigt for andet håndværk”, fortæller museumsinspektør Ane Damgaard Jepsen.

Flere frivillige søges

Hver torsdag arbejder et stort hold frivillige på de to grubehuse, og de søger flere frivillige at dele interessen for vikingetidens håndværk med. Nogle af de frivillige har været med på byggeriet af vikingeskibet Ladbydragen, og er vant til at svinge en økse og lære fra sig til nye medlemmer af museets frivillige gruppe. Andre er tømrere eller smede, mens andre igen er ved at lære vikingernes husbygning fra bunden. Arbejdet foregår i dialog mellem museets arkæologer og den frivillige byggegruppe.
Læs mere om Vikingemuseet Ladbys frivillige her.