fbpx

Konge med vold og magt – Vikingekongen i Ladby

Rundvisningsforløb for udskolingen på Vikingemuseet Ladby.

Fag: Historie og Dansk

Målgruppe: Elever i udskolingen 7. – 10. klasse 

Varighed: 1 time

Max. antal deltagere pr. forløb: 30 elever med min. 2 medfølgende voksne.

Form: Rundvisning i udstillinger, i landskabet og inde i selve Ladbykongens grav. Undervejs inddrages elevernes forhåndsviden og spørgsmål i dialog med museets underviser og kopier af Ladbykongens gravgaver bruges til at gøre vikingetiden levende.

Hvordan skabes magt, og hvad skal der til for at holde på den? Da Harald Blåtand havde magten, vandt han sig al Danmark, står der på Jellingstenen. Men hvem havde magten, før Harald samlede riget? 

45 år før Harald Blåtand skrev sit navn ind i Danmarkshistorien med Jellingstenen, blev en usædvanligt velhavende konge højlagt i et prægtigt vikingeskib ved Ladby på Østfyn. Vi ved ikke, hvad kongen hed, men hans usædvanligt fornemme gravudstyr viser, at her blev en ganske særlig magtfuld viking begravet. Hvem var denne konge i Ladby? Hvem herskede han over og med hvilke midler? Hvordan samlede han sig rigdom og indflydelse? Hvem stod han i forbindelse med for over 1000 år siden? Og hvordan holdt han på magten fra fjorden på Østfyn? 

Gennem fortælling og dialog udforsker vi vikingetidens magtstrukturer og samfundsforhold. Vi søger viden i museets udstillinger, gravhøj og kulturlandskab. Vi undersøger vikingetiden som et historisk samfund, der står i kontrast til vore dages demokrati. Vi tager stilling til, hvordan rigsdannelsen med kongerne i Jelling skal forstås i sammenligning med en af deres forgængere – Ladbykongen. For hvad var magt i vikingetiden, og hvad er magt egentlig i dag?

Forløbets indhold og abstraktionsniveau målrettes elevernes alder, og inddrager eksplicit elevernes forhåndsviden.

Omsatte Fælles Mål:

  • Eleverne opnår indsigt i kontinuitet og forandring, samt samspillet mellem fortid, nutid og fremtid.
  • Eleverne bliver fortrolige med en afgørende periode i dansk kultur og historie.
  • Eleverne bliver trænet i at anvende arkæologiske og historiske kilder kritisk til at opnå viden om fortiden.
  • Eleverne bliver opmærksomme på deres egen rolle som historieskabte og historieskabende og forudsætningerne for et demokratisk samfund i kontrast til vikingetidens anti-demokrati.

Pris: 550 kr. pr. forløb à 1 time. Gratis for institutioner i Nyborg og Kerteminde kommuner.

Kontakt og booking

Praktisk information

  • Foregår primært indendørs i museets udstillinger og Ladbykongens gravhøj, som ligger 200 m fra museet.
  • Museet ligger på et 5 hektar stort åbent græsareal. Her er masser af plads under åben himmel til ophold og hygge før eller efter forløbet. Husk påklædning efter vejret.
  • Området har talrige borde- og bænkesæt, hvor madpakkerne kan spises. 
  • I museumsbutikken kan der købes is, sodavand, kaffe/the m.m.

Send en forespørgsel til Vikingemuseet Ladby