Din kurv

Ingen varer i kurven.

Vælg en side

LADBY SKIBSLAUG

Ladby Skibslaug er den gruppe af frivillige, som medvirkede i byggeriet af Ladbydragen – den sejlende kopi af Ladbyskibet. I dag deltager lauget i sejlads og vedligeholdelse af skibet.

Skibslaugets historie

Ladby Skibslaug blev dannet i 2009 med det formål at medvirke i byggeriet af en komplet 1:1 kopi af Ladbyskibet – det gamle vikingeskib, som i år 925 dannede ramme om en kongelig skibsbegravelse.

Byggeriet skulle foregå i samarbejde med Vikingemuseet Ladby, og laugets formål var ligeledes at vedligeholde og sejle med det færdige vikingeskib.

Projektet påbegyndtes i 2010, hvor museet som byggeleder ansatte en professionel bådebygger, som sammen med museets tømrer og de frivillige laugsmedlemmer skulle stå for konstruktionen af det nye vikingeskib.

Et bådværft blev etableret på et lejet stykke jord ved siden af Vikingemuseet Ladby, med god plads til at kløve og udhugge de lange planker, som skulle benyttes i byggeprocessen. Der blev også bygget en lille smedje på pladsen. Her skulle skibslaugets smede sørge for håndsmedede elementer af jern til byggeriet.

Der blev ligeledes dannet en gruppe af frivillige, som skulle stå for syning af vikingeskibets sejl, konstruktion af tovværk og anden rigning.

Første projekt for det nydannede skibslaug var at bygge en rekonstruktion af en lille jolle fra år 890 fundet i Gokstad i Norge. Her kunne de frivillige bådebyggere blive fortrolige med vikingetidens håndværk, smedearbejde og byggeteknikker, inden de kastede sig over det store projekt med at bygge kopien af Ladbyskibet. Den færdige lille jolle blev i december 2011 døbt Gokke og siden søsat i fjorden ved museet.

I 2011 begyndte så endelig byggeriet af det store vikingeskib. Det blev en proces, der strakte sig over en femårig periode, og den 14. maj 2016 kunne skibet endelig søsættes på fjorden neden for Vikingemuseet ved et stort arrangement med mere end 3000 tilskuere. Det færdige skib fik navnet Ladbydragen. Navnet afspejlede skibets funktion i vikingetiden som krigsskib med dragehoved i stævnen.

Byggeriet af Ladbydragen

Byggeriet af kopien af Ladbyskibet påbegyndtes i 2011 på den byggeplads, der midlertidigt blev anlagt ved siden af Vikingemuseet. 

Ligesom det originale Ladbyskib, blev det nye skib bygget af egetræ. De tykke egetræsstammer kom fra en lokale skov og blev kløvet med kiler – først i halve og dernæst i kvarte og ottende osv., hvorefter plankerne blev hugget til med økse. Skibets 18,2 meter lange køl blev udhugget af en enkelt egestamme og var i december 2011 klar til at få påsat lotstykker og trappestævne. 

Skibet er klinkbygget, så de tilhuggede egetræsplanker lapper ind over hinanden, med i alt 8 bordgange. Den øverste bordgang blev som den eneste udhugget af asketræ med 16 årehuller i hver side.

Bundstokkene (de afstivende elementer mellem tofterne) blev fremstillet af formgroet egetræ, så åreretningen var afpasset skibets facon. 16 rotofter blev placeret i skibet, så i alt 32 roere kunne sidde bænket under sejladsen.

Kølsvin, mastefisk og sideror blev lavet løbende i byggeprocessen.

Inden søsætningen af vikingeskibet i maj 2016 blev det tjæret og bundmalet. Som det sidste blev skibets øverste bordgange malet med gul og blå linoliemaling, idet der ved udgravningen af det originale Ladbyskib i 1935 blev fundet spor af netop disse farver.

Rigning

Ladbydragens rå samt 10 meter høje mast blev udhugget af norsk fyrretræ i løbet af år 2015. Skibsbyggerne fremstillede i alt 32 årer – ligeledes af nåletræ.

En gruppe af frivillige laugsmedlemmer stod for at sy et 61,3 kvadratmeter stort sejl af hør. Alt blev syet i hånden. Hertil blev fremstillet tovværk af hamp, som efterfølgende blev tjæret.

Smedenes arbejde

Gruppen af frivillige smede fremstillede som det første en stor del af det værktøj – økser, bor og høvle – som blev anvendt til byggeriet af Ladbydragen. 

Hernæst gik de i gang med at smede nagler – de store søm, som skulle holde sammen på skibets egetræsplanker. Det blev til i alt 2092 klinknagler af jern. 

En kopi af Ladbyskibets imponerende anker blev ligeledes smedet i 2013 ud fra et råemne på 43 kg jern. Undervejs forsøgte smedene at anvende historisk korrekte metoder, så det færdige anker lå så tæt op ad originalen som muligt.

Til ankeret blev der smedet en ankerkæde med 78 led. Ladbyskibets originale anker er usædvanligt velbevaret og som som noget helt særligt blev den 15 m lange ankerkæde fundet i skibsgraven sammen med ankeret. 

Skibslaugets opgaver

Siden færdiggørelsen af Ladbydragen har Ladby Skibslaug i sommerhalvåret sejlet med skibet på både korte og længere ture. Det hidtil længste togt blev foretaget i 2019, og turen gik her til Als i anledning af vikingeskibet Sebbe Als’ 50-års jubilæum. Se hvor Ladbydragen sejler hen i sommeren 2024 her.

Hvert efterår trækkes Ladbydragen på land og opbevares under tag. Skibslaugets medlemmer bruger vintermånederne på at vedligeholde skibet – herunder tjære og male det samt efterse tovværk, mast og årer, så skibet atter er klar til at komme i vandet i løbet af foråret. Skibet søsættes altid i maj måned ved årets store folkefest “Ladbykongen sætter alle sejl”.

Læs mere om sejlads med Ladbydragen

Læs mere om vedligeholdelse af skibet

Hold dig opdateret om Ladby Skibslaugs aktiviteter

Vil du gerne følge med i Skibslaugets forskellige aktiviteter og gøremål?

Så kan du følge lauget på de sociale medier. Her opdaterer gruppens medlemmer jævnligt med fotos, logbøger og andet spændende nyhedsstof.

 

Følg med på Facebook og Instagram

Tilmeld

Tilmeld vores nyhedsbrev og modtag seneste nyt fra Vikingemuseet Ladby

Du er tilmeldt!